טיפול בפניות חוק חופש המידע 2017

17.docxטיפול בפניות חוק חופש המידע לשנת 2017.pdf