טיפול בפניות חוק חופש המידע לשנת 2018

טיפול בפניות חוק חופש המידע לשנת 2018_.pdf