מנכ"ל המועצה

מנכ"ל / קב"ט- קובי נגר

טלפון: 04-6837000 שלוחה 2
נייד: 0529243859
דוא"ל:  mancal@metulla.muni.il