שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
צו ארנונה 2013.pdf ארנונה 03/05/2016
צו ארנונה 2012.pdf ארנונה 03/05/2016
בקשה לביטול הוראת קבע.doc ארנונה 14/06/2016
הודעה חשובה על אישור תושבות.doc ארנונה 14/06/2016
הוראה לחיוב בכרטיס אשראי.doc ארנונה 14/06/2016
הוראת קבע בבנק.doc ארנונה 14/06/2016
בקשה להנחת תושב.pdf ארנונה 14/06/2016
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים.pdf ארנונה 14/06/2016
נוהל בקשה לקבלת הנחה בארנונה.pdf ארנונה 07/10/2018
הודעה חשובה על אישור תושבות חתום.pdf ארנונה 14/06/2016
טופס אישור תושבות.pdf ארנונה 09/02/2017
צו ארנונה 2014.pdf ארנונה 29/04/2018
צו ארנונה לשנת 2015.pdf ארנונה 29/04/2018
צו ארנונה לשנת 2016.pdf ארנונה 29/04/2018
צו ארנונה 2017.pdf ארנונה 29/04/2018
צו ארנונה 2018.pdf ארנונה 29/04/2018
צו ארנונה 2019.pdf ארנונה 09/12/2018
צו ארנונה 2020.pdf ארנונה 12/06/2019