שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
מודעת פרסום-01 04 19 .pdf מכרז 3-19 17/06/2019
מסמך א - הנחיות למשתתף DOC.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
הצהרת משתתף.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
חוזה- הסדרת כביש 7 וטיילת תיירותית מטולה.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
כתב כמויות הסדרת כביש 7 וטיילת תירותית מטולה.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
מסמך ד מפרט טכני מיוחד .pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תנוחה כללית גליון 1.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תנוחה כללית גליון 2+3.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תנוחה כללית גליון 4.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תכנית תאורה 1.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תכנית תאורה 2.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תכנית ניקוז1.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
תכנית ניקוז 2.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
חתך קו ניקוז.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
פרטים גליון 1.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
פרטים גליון 2.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
פרטים גליון 3.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
חתך קיר תומך.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
חתכי כביש 1.pdf מכרז 3-19 17/06/2019
חתכי כביש 2.pdf מכרז 3-19 17/06/2019