שם הטופס קטגוריה תאריך העלאה
דוח כספי שנתי מבוקר 2015.pdf דוחות כספיים 07/12/2016
דוח כספי מבוקר 2013.pdf דוחות כספיים 03/05/2016
תמצות דוחות כספיים 2011.pdf דוחות כספיים 03/05/2016
דוח כספי מבוקר 2012.pdf דוחות כספיים 03/05/2016
דוח לתושב 2010.pdf דוחות כספיים 03/05/2016
דוח לתושב 2012.pdf דוחות כספיים 03/05/2016
דוח תושב 2011.pdf דוחות כספיים 03/05/2016
דוח כספי מבוקר 2016 רבעון 2.pdf דוחות כספיים 17/11/2016
דוח כספי מבוקר 2016 רבעון 1.pdf דוחות כספיים 17/11/2016
צו ארנונה 2016 תוספת חריגה.pdf דוחות כספיים 17/11/2016
צו ארנונה 2016 .pdf דוחות כספיים 17/11/2016
צו ארנונה 2017.pdf דוחות כספיים 17/11/2016
שאלון למועמד.pdf דוחות כספיים 15/11/2017
רבעון 1-19.pdf דוחות כספיים 23/06/2019